.
.

Sioe 2017 Show

Tylluanod | Owl Exhibits

 

Bydd Gwarchodfa Dylluanod Gogledd Cymru yn dychwelyd ac yn rhoi'r cyfle i'r cyhoedd drin a thrafod y creaduriaid anhygoel hyn.

By popular request the North Wales Owl Sanctuary returns. Members of the public will be able to handle and learn about these fascinating creatures

 

Hen Beiriannau | Vintage machinery

 

 

 

 

 

 

Ardal blant gyda 4 math o gastell neidio

Children's area with 4 different bouncy castles

 

 

Campau Cwn Campus

                                              Companion Canine Capers

 

 

 

 

Pethau eraill i'w gweld a'u gwneud | Other things to see and do:
o Cyfoeth o stondinau masnach yn hyrwyddo a gwerthu pob math o nwyddau, o beiriannau amaethyddol i grefftau cartref a chynnyrch i’r ardd

A wealth of trade stands, promoting and selling a wide range of goods, from agricultural machinery to handmade crafts, home accessories and garden products.

o Wal ddringo | Climbing wall

o Cystadlaethau hwyliog | Fun competitions

o Arlwyo| Catering
o Bar trwyddedig ar agor tan 10yh ac adloniant gan Laszlo Blower | Licensed bar open until 10pm with entertainment by Laszlo Blower

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.

 

Cartref / HomeGwybodaeth / InformationAtyniadau / AttractionsLlawlyfryn a Ffurflenni / Schedule & FormsCanlyniadau / ResultsCyfarwyddiadau / DirectionsGaleri / Gallery