.
.

SADWRN 9 MEHEFIN 2018
SATURDAY 9th JUNE 2018

Trefn beirniadu | Order of judging

09.00 Ceffylau a merlod | Horses & Ponies
09:30 Defaid | Sheep
10:00 Gwartheg | Cattle
10:00 Dofednod | Poultry
11:00 Cynnyrch | Produce
11:00 Companion Canine Capers | Campau Campus Cwn
tua 15:00 (approx)

Cneifio Defaid | Sheep shearing

Yn dilyn pencampwriaeth y gwartheg | Following completion of cattle interbreed.

Mynediad/Admission

Oedolion                                            / Adults
£8
Plant o dan 16                                    / Children under 16
£3
Tocyn teulu i'w brynu cyn y Sioe           / Family ticket to be bought in advance
£20
Cysylltwch a'r Ysgrifenydd Cyffredinol
Contact General Secretary
Costau Ymgeisio/Entry fees
Gweler y llawlyfr perthnasol ar gyfer costau ymgeisio | Please see relevant schedules for entry fees
Aelodaeth / Membership   
 
£10
Ysgrifenyddion / Secretaries
Ysgrifenydd Cyffredinol ac Adran y Ceffylau / General & Horse Section Secretary

Meinir Evans

01974 200814

meinir.evan@hotmail.com

Yr Adran Wartheg, Defaid a Geifr / Cattle, Sheep & Goats Section
Michaela Devereux 07880 683861

csg.abershow@yahoo.co.uk

Yr Adran Ddodfednod / Poultry Section
Mr Wyn James 01970 617481
Yr Adran Gwn / Dog Section
Kris Fry 01974 261198 dogsection.abershow@gmail.com
Adran Gynnyrch a Blodau / Produce Section
Mrs Delyth Morgan  01970 820656 pwllglas2003@yahoo.co.uk
Stondinau Masnach / Trade Stands

Mr Sion Evans

07507387215 tradeabershow@outlook.com

 

Cyfleoedd Stiwardio 2018 Stewarding opportunities 2018
.
.

 

Cartref / HomeGwybodaeth / InformationAtyniadau / AttractionsLlawlyfryn a Ffurflenni / Schedule & FormsCanlyniadau / ResultsCyfarwyddiadau / DirectionsGaleri / Gallery